Kontakty

Siedziba:
24travels.com spółka z o.o.
43-309 Bielsko-Biała
ul. Olszówka 15 b
NIP: PL5472013136
REGON: 072926454
KRS: 0000219020
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przy ul. Sixta 17

Call center:
43-309 Bielsko-Biała
ul. Kalinowa 1a
Telefony:
Infolinia:
0801 62 62 84
Centrala:
+48 33 482 40 00
Turystyka:
+48 33 482 40 10
Transport:
+48 33 482 40 20
SART - organizatorzy:
+48 33 482 40 30
SART - agenci:
+48 33 482 40 40
Informatyka/strony www:
+48 33 482 40 50
Księgowość:
+48 33 482 40 60
Fax
+48 33 816-10-42
+48 33 476-24-50

Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek 08:00 - 19:00
Sobota 09:00 - 15:00

Konta email

Zarząd prezes@24travels.com
Zespół projektowy sart@24travels.com
Księgowość rozliczenia@24travels.com
Marketing marketing@24travels.com
Konsultanci konsultanci@24travels.com
Zespół graficzny grafika@24travels.com
Zespół projektowy portali turystycznych web@24travels.com
Współpraca z dostawcami usług turystycznych touroperatorzy@24travels.com
Umowy agencyjne agenci@24travels.com
Dział szkoleń szkolenia@24travels.com
Dział serwisu serwis@24travels.com
Dział wsparcia klienta support@24travels.com
Prezentacja ofert turystycznych na stronach portalowych travelbook@24travels.com